Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu

Generarea de COV este reglementată atât la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioarel, cât şi european prin Directiva 1999/13/EC privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

Aceste reglementări au ca scop prevenirea şi reducerea efectelor directe sau indirecte ale emisiilor de compuşi organici volatili (COV) în mediu, în special în aer, precum şi ale potenţialelor riscuri ale acestora pentru sănătatea umană şi pentru calitatea mediului şi reprezintă principalul instrument de diminuare a emisiilor industriale de COV. Impactul compușilor organici volatili asupra organismului se manifestă asupra sistemului nervos central și a sistemului digestiv. În funcție de concentrația acestora și de durata expunerii, efectele inhalării acestor compuși se manifestă sub formă de oboseală, tulburări hepatice, greață, apariția dermatitelor pe piele, etc.

Reglementările acoperă o serie largă de activităţi industriale în care se utilizează solvenţi, cum ar fi: tipărirea, curăţarea suprafeţelor, acoperirea vehiculelor, curăţarea uscată, producerea de încălţăminte sau de produse farmaceutice. Ele stabilesc pentru agenţii economici obligaţia de a respecta anumite valori limită de emisie impuse sau de a aplica o schemă de reducere care oferă operatorului posibilitatea de a atinge un nivel de reducere a emisiilor, echivalent cu cel atins în cazul în care s-ar aplica valorile limită de emisie. Acest nivel echivalent se poate realiza prin substituirea produselor cu conţinut ridicat de solvenţi cu produse cu un conţinut mai scăzut sau fără solvenţi, precum şi prin trecerea la procese de producţie fără solvenţi.

Pe langă timpul pentrecut la lucru, uneori tindem să nu luăm în calcul timpul pentrecut acasa și mediul din intriorul casei. Aerul curat este indispensabil pentru un mediu sănătos în casa fiecărei persoane! Fie că se omite reîmprospătarea aerului din interior, fie că acest lucru nu este tocmai benefic, dat fiind mediul poluant de afară, rezultatul este mereu același – o concentrație mare de COV. Astfel că, uneori, poluarea aerului din interiorul unei locuințe poate fi mai gravă decât poluarea din aerul ambiental exterior.

Existã studii care atestă existența unor concentrații de poluanți organici de 2-5 ori mai mari în interiorul locuinţelor decât în exterior. Spre exemplu- mobilierul, ca sursă de compuși organici volatili, reprezintă una din principalele cauze ale poluării microclimatului în interior. Emisia de compuși organici fiind din cauza utilizării materialelor de finisaj clasice și a substanțelor chimice cu rol de lianți. Acestea, făcând adesea parte din categoria substanțelor periculoase, continuă să polueze mediul din interior și să promoveze degradarea calității aerului.

Tehnologia de purificare a aerului prin ionizare cu plasmă RevolveAIR oferă neutralizarea acestor compuși organici volatili ce se află în aer sau pe suprafețe sub formă de formaldehide, benzeni, amoniac și nu numai. Totodată modulul cu plasma generează cantități mari de ioni activi de oxigen, radicali de mare energie care oxidează ușor mucegaiul, sporii, proteinele și acizi nucleici virali și distruge diversele microorganisme.