Author Archives: drive_d

Compuşii organici volatili (COV)

Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu Generarea de COV este reglementată atât la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioarel, cât şi european prin […]