Compuşii organici volatili (COV)

Compuşii organici volatili (COV) sunt substanţe dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu Generarea de COV este reglementată atât la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioarel, cât şi european prin […]

Comunicat OMS

Conform ultimelor date, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut marți 07 iulie 2020 ca există “dovezi emergente” despre răspândirea noului coronavirus prin aer. Transmiterea virusului prin secreții respiratorii sub forma de picături (> 5 microni) sau aerosoli (<5 microni) pare să fie astfel foarte probabilă. Se cunoaște la acest moment că virusul viabil este detectat […]